Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Բանկային փոխանցումներ

1. Բանկային փոխանցումներ[1]

Ներբանկային փոխանցումներ բոլոր արժույթներով

0

Միջբանկային փոխանցումներ

ՀՀ տարածքում (հաճախորդի հաշվից և առանց հաշվի բացման)

ՀՀ դրամ

Բանկի գործունեության վայրից

200 ՀՀ դրամ

EvocaTouch հավելվածի միջոցով

0

ԱՄՆ դոլար

0.1% նվազագույնը 3000 առավելագույնը 10,000
ՀՀ դրամ

ԵՎՐՈ                              

0.1% նվազագույնը 3000 առավելագույնը 10,000
ՀՀ դրամ

Գույքահարկի գծով վճարումներ «Գույքահարկի բազայի միջոց»-ով (Բանկային հաշվից և առանց բանկային հաշվի առկայության)

300 ՀՀ դրամ

ՀՀ տարածքից դուրս*

ԱՄՆ դոլար (OUR)[2]  

ՌԴ և Բելառուսի Հանրապետությունից բացի այլ ուղղություններ

0.15% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 70,000 ՀՀ դրամ

ՌԴ և Բելառուսի Հանրապետություն

0.15% min 50,000 ՀՀ դրամ  max 100,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար (Guaranted OUR)[3]

0.15% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 70,000 ՀՀ դրամ + ի հավելումն լրացուցիչ 10,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար (BEN)[4]

5,000 ՀՀ դրամ

ԵՎՐՈ (BEN)

5,000 ՀՀ դրամ

ԵՎՐՈ (OUR)

ՌԴ և Բելառուսի Հանրապետությունից բացի այլ ուղղություններ

0.15% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 70,000 ՀՀ դրամ

ՌԴ և Բելառուսի Հանրապետություն

0.15% min 50,000 ՀՀ դրամ  max 100,000 ՀՀ դրամ

ՌԴ ռուբլի (OUR)

0.15% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 70,000 ՀՀ դրամ

Չինական յուան և ԱՄԷ դիրհամ

0.15% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 70,000 ՀՀ դրամ

Այլ արտարժույթ (OUR)

0.15% min  10,000 ՀՀ դրամ  max 100,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար*

(OUR) CITIGROUP խմբի անդամ հանդիսացող բանկեր

0.15% min  15,000 ՀՀ դրամ  max 70,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ-ով ստացված SWIFT փոխանցումներում թերի և/կամ ոչ ճիշտ տվյալների հայտնաբերման դեպքում ուղարկողին վերադարձվող գումարից գանձվող միջնորդավճար[5] Մինչև 100 USD և 100 EUR-ի դեպքում

3,000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

100 USD և 100 EUR–ից բարձրի դեպքում  10,000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

Վճարային վավերապայմանների փոփոխման հարցումներ

ՀՀ դրամով`

1,000 ՀՀ դրամ

Արտարժույթով`

30,000 ՀՀ դրամ

Վճարման հանձնարարականի չեղյալ համարելու վերաբերյալ հարցումներ

30,000 ՀՀ դրամ

Կատարված փոխանցումներով գումարների որոնման հարցումներ

30,000 ՀՀ դրամ

Հանձնարարագրերի S.W.I.F.T. կրկնօրինակների տրամադրում 

1,000 ՀՀ դրամ

*Ուժի մեջ է 21.07-ից
[1] Մինչև ժ. 15:30 ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են նույն բանկային օրը, իսկ ժ. 15:30 ից հետո ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են հաջորդ բանկային օրը:
ՀՀ դրամով փոխանցումների կատարման տևողությունը ՀՀ տարածքում կազմում է 1 բանկային օր:  
[2] Ծախսերը փոխանցող հաճախորդի հաշվին:
[3] Գումարը ստացողին հասնում է ամբողջական
[4] Ծախսերը շահառուի հաշվին:
[5] Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցված գումարից: