Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Այլ բանկերի կողմից թողարկված վճարային քարտերի սակագներ (բացառությամբ MIR համակարգի քարտերի)

Մատուցվող ծառայություններ

ԱրՔա համակարգի անդամ չհանդիսացող, H2H կապուղով ԱրՔա համակարգի հետ չաշխատող բանկերի կողմից թողարկված քարտերով (բացառությամբ MIR համակարգի քարտերի) կանխիկացում

Բանկի բանկոմատներից կանխիկացում

1%  սպասարկման միջնորդավճար

Բանկի POS-տերմինալներից կանխիկացում

2%  սպասարկման միջնորդավճար