Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Բանկի վիրտուալ տերմինալների միջոցով տեղական` լոկալ քարտից-քարտ (card-to card) փոխանցումների և Visa Direct, Money Send ծառայությունների սպասարկման միջնորդավճար

Բանկի տերմինալների միջոցով

Բանկի կողմից թողարկված քարտերով  իրականացվող գործարքներ

0 դրամ

ArCa անդամ և H2H  միացումով ArCa պրոցեսինգային կենտրոնի հետ աշխատող  բանկերի կողմից թողարկված քարտերով

0.5%

Բանկի Arca, Visa և Mastercard  քարտերից փոխանցման սակագին
Visa Direct Mastercard Money Send

1.0 % (acquiring fee)  + Բանկի տվյալ քարտի համար գործող card-to card միջնորդավճար նվազագույնը 1.000 ՀՀ դրամ

1.0% (սպասարկման միջնորդավճար)  + Բանկի տվյալ քարտի համար գործող card-to card միջնորդավճար նվազագույնը 1.000 ՀՀ դրամ

Քարտից մեկ օրվա ընթացքում իրականացվող գործարքների սահմանաչափ և գործարքների քանակ

Մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ

250,000 ՀՀ դրամ

500 ԱՄՆ դոլար

400 Եվրո

6,000 Ռուբլի

Մեկ հաճախորդի` տվյալ վճարային համակարգով գործարքների քանակի  առավելագույն օրական սահմանաչափ

5

Մեկ հաճախորդի ` տվյալ վճարային համակարգով գործարքների ծավալի օրական առավելագույն սահմանաչափ

1.000.000 ՀՀ դրամ

2000 ԱՄՆ դոլար

1.600 Եվրո

26.000 Ռուբլի

 

Հաշվից քարտ փոխանցումներ

Ընթացիկ հաշվից փոխանցում վճարային քարտին [1]

0.2%, նվազագույնը 50 ՀՀ դրամ

Քարտից (Քարտային հաշվից) փոխանցում վճարային քարտին[2]

Բանկի վճարային քարտին

0.3%

«ԱրՔա»  համակարգի  անդամ հանդիսացող այլ  բանկերի վճարային քարտերին

0.5%

[1] Փոխանցում կարող է իրականացվել ԱրՔա համակարգի անդամ հանդիսացող բանկերի վճարային քարտերին: Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցողի հաշվից (չի ներառվում փոխանցման գումարի մեջ):

[2] Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցողի հաշվից (չի ներառվում փոխանցման գումարի մեջ):