Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Պահատուփերի վարձակալում

Չհրկիզվող անհատական պահարանների վարձակալման սակագներ

 Ժամկետ

   Պահարանի չափսերը

փոքր

միջին

մեծ

14 օր

 5,000 ՀՀ դրամ

7,000 ՀՀ դրամ

 10,000 ՀՀ դրամ

1 ամիս

 7,000 ՀՀ դրամ

 10,000 ՀՀ դրամ

  12,000 ՀՀ դրամ

3 ամիս

 10,000 ՀՀ դրամ

  15,000 ՀՀ դրամ

  20,000 ՀՀ դրամ

6 ամիս

 15,000 ՀՀ դրամ

  20,000 ՀՀ դրամ

  25,000 ՀՀ դրամ

12 ամիս

 30,000 ՀՀ դրամ

 40,000 ՀՀ դրամ

 50,000 ՀՀ դրամ

Երկարաժամկետ

 պայմանագրային

 պայմանագրային

 պայմանագրային

Պահարանի բանալու կորուստ կամ վնասում

20,000 ՀՀ դրամ

Պահարանի վնասում

Հասցված վնասի եռապատիկը

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին բանալու չհանձնում

Յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար 1,000 ՀՀ դրամ

Չհրկիզվող անհատական պահարանների վարձակալում օտարերկրյա քաղաքացիների համար

 Ժամկետ

   Պահարանի չափսերը

փոքր

միջին

մեծ

14 օր

 25,000 ՀՀ դրամ

35,000 ՀՀ դրամ

 50,000 ՀՀ դրամ

1 ամիս

 35,000 ՀՀ դրամ

 50,000 ՀՀ դրամ

  60,000 ՀՀ դրամ

3 ամիս

 50,000 ՀՀ դրամ

  75,000 ՀՀ դրամ

  100,000 ՀՀ դրամ

6 ամիս

 75,000 ՀՀ դրամ

  100,000 ՀՀ դրամ

  125,000 ՀՀ դրամ

12 ամիս

 100,000 ՀՀ դրամ

 125,000 ՀՀ դրամ

 150,000 ՀՀ դրամ

Երկարաժամկետ

 պայմանագրային

 պայմանագրային

 պայմանագրային

Պահարանի բանալու կորուստ կամ վնասում

20,000 ՀՀ դրամ

Պահարանի վնասում

Հասցված վնասի եռապատիկը

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին բանալու չհանձնում

Յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար 1,000 ՀՀ դրամ

Նշում - Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ: