Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Հաշիվների հեռակառավարում EvocaTOUCH, EvocaONLINE

Ֆիզիկական անձանց համար

Գործարքի դիտում[1] 

0

Գործառնությունների կատարում[2]

0

Գործառնությունների կատարում Vasco  Digipass  Mobile անվտանգության բջջային հավելվածի միջոցով կամ  Vasco Token Digipass GO-6 անվտանգության սարքի կիրառմամբ[3]

միացումը` 0
սպասարկումը` տարեկան 3,000 ՀՀ դրամ

Token Digipass GO-6 սարքի կորստի դեպքում[4]

5,000 ՀՀ դրամ

Իրավաբանական անձանց համար

Գործարքի դիտում[5]

0

Գործառնությունների կատարում Vasco  Digipass  Mobile անվտանգության բջջային հավելվածի միջոցով կամ  Vasco Token Digipass GO-6 անվտանգության սարքի կիրառմամբ[6]

ամսական` 3,000 ՀՀ դրամ + N x 500[7] ՀՀ դրամ (N - օգտագործողների քանակ)

Token Digipass GO-6 սարքի կորստի դեպքում[8]

5,000 ՀՀ դրամ

[1] Ծառայությունից օգտվող հաճախորդին անվտանգության սարքեր չեն տրամադրվում: Հաճախորդը համակարգ է մուտք գործում իր գրանցված Մուտքանունի և գաղտնաբառի միջոցով:
[2] Ծառայությունից օգտվող հաճախորդին անվտանգության սարքեր չեն տրամադրվում: Հաճախորդը համակարգ է մուտք գործում իր գրանցված Մուտքանունի և գաղտնաբառի միջոցով:
[3] Vasco  Digipass  Mobile անվտանգության բջջային հավելվածը ներբեռնվում է հաճախորդի` iOS կամ Android օպերացիոն համակարգով գործող սմարթֆոնի կամ պլանշետի մեջ և կիրառվում է համակարգ մուտք գործելու անվտանգության համապատասխան գաղտնանիշերի գեներացման համար: Vasco Token Digipass GO-6 անվտանգության սարքը հանդիսանում է Բանկի սեփականությունը, այն տրվում է հաճախորդին` համակարգ մուտք գործելու անվտանգության համապատասխան գաղտնանիշերի գեներացման համար:
[4] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ
[5] Ծառայությունից օգտվող հաճախորդին անվտանգության սարքեր չեն տրամադրվում: Հաճախորդը համակարգ է մուտք գործում իր գրանցված Մուտքանունի և գաղտնաբառի միջոցով:
[6] Vasco  Digipass  Mobile անվտանգության բջջային հավելվածը ներբեռնվում է հաճախորդի` iOS կամ Android օպերացիոն համակարգով գործող սմարթֆոնի կամ պլանշետի մեջ և կիրառվում է համակարգ մուտք գործելու անվտանգության համապատասխան գաղտնանիշերի գեներացման համար: Vasco Token Digipass GO-6 անվտանգության սարքը հանդիսանում է Բանկի սեփականությունը, այն տրվում է հաճախորդին` համակարգ մուտք գործելու անվտանգության համապատասխան գաղտնանիշերի գեներացման համար:
[7] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ
[8] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ