Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Չհրկիզվող անհատական պահարանների վարձակալում

Չհրկիզվող անհատական պահարանների վարձակալման սակագներ

Ժամկետ Պահարանի չափերը  
փոքր միջին մեծ
14 օր 5,000 ՀՀ դրամ 7,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ
1 ամիս 7,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ 12,000 ՀՀ դրամ
3 ամիս 10,000 ՀՀ դրամ 15,000 ՀՀ դրամ 20,000 ՀՀ դրամ
6 ամիս 15,000 ՀՀ դրամ 20,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ
12 ամիս 30,000 ՀՀ դրամ 40,000 ՀՀ դրամ 50,000 ՀՀ դրամ
Երկարաժամկետ պայմանագրային պայմանագրային պայմանագրային
Պահարանի բանալու կորուստ կամ վնասում 20,000 ՀՀ դրամ
Պահարանի վնասում Հասցված վնասի եռապատիկը
Պայմանագրի ժամկետի ավարտին բանալու չհանձնում Յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար 1000 ՀՀ դրամ
Իրերը Բանկի այլ տարածքում պահպանելու վճար Ի պահ ընդունված յուրաքանչյուր օրվա համար 1000 ՀՀ դրամ

Չհրկիզվող անհատական պահարանների վարձակալում օտարերկրյա քաղաքացիների համար

 Ժամկետ

   Պահարանի չափսերը

փոքր

միջին

մեծ

14 օր

 25,000 ՀՀ դրամ

35,000 ՀՀ դրամ

 50,000 ՀՀ դրամ

1 ամիս

 35,000 ՀՀ դրամ

 50,000 ՀՀ դրամ

  60,000 ՀՀ դրամ

3 ամիս

 50,000 ՀՀ դրամ

  75,000 ՀՀ դրամ

  100,000 ՀՀ դրամ

6 ամիս

 75,000 ՀՀ դրամ

  100,000 ՀՀ դրամ

  125,000 ՀՀ դրամ

12 ամիս

 100,000 ՀՀ դրամ

 125,000 ՀՀ դրամ

 150,000 ՀՀ դրամ

Երկարաժամկետ

 պայմանագրային

 պայմանագրային

 պայմանագրային

Պահարանի բանալու կորուստ կամ վնասում

20,000 ՀՀ դրամ

Պահարանի վնասում

Հասցված վնասի եռապատիկը

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին բանալու չհանձնում

Յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար 1,000 ՀՀ դրամ

Իրերը Բանկի այլ տարածքում պահպանելու վճար

Ի պահ ընդունված յուրաքանչյուր օրվա համար 1000 ՀՀ դրամ

Նշում - Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ: