Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Չհրկիզվող անհատական պահարանների վարձակալում

Չհրկիզվող անհատական պահարանների վարձակալում[1]

Ժամկետ

  Պահարանի չափսերը

փոքր

միջին

մեծ

14 օր

 5,000 ՀՀ դրամ

7,000 ՀՀ դրամ

 10,000 ՀՀ դրամ

1 ամիս

 7,000 ՀՀ դրամ

 10,000 ՀՀ դրամ

  12,000 ՀՀ դրամ

3 ամիս

 10,000 ՀՀ դրամ

  15,000 ՀՀ դրամ

  20,000 ՀՀ դրամ

6 ամիս

 15,000 ՀՀ դրամ

  20,000 ՀՀ դրամ

  25,000 ՀՀ դրամ

12 ամիս

 20,000 ՀՀ դրամ

 25,000 ՀՀ դրամ

 30,000 ՀՀ դրամ

Երկարաժամկետ

 պայմանագրային

 պայմանագրային

 պայմանագրային

Պահարանի բանալու կորուստ կամ վնասում

20,000 ՀՀ դրամ

Պահարանի վասում

Հասցված վնասի եռապատիկը

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին բանալու չհանձնում

Յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար 1000 ՀՀ դրամ

[1] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ: