Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Բանկի վիրտուալ տերմինալների միջոցով Visa Direct և Money Send ծառայության “Acquiring Fee” միջնորդավճար

Բանկի Arca, Visa և Mastercard  քարտերից փոխանցման սակագին

Visa Direct

Mastercard Money Send

1.0 % (acquiring fee)  + Բանկի տվյալ քարտի համար գործող card-to card միջնորդավճար նվազագույնը 1.000 ՀՀ դրամ

1.0% (acquiring fee)  + Բանկի տվյալ քարտի համար գործող card-to card միջնորդավճար նվազագույնը 1.000 ՀՀ դրամ

Քարտից մեկ օրվա ընթացքում իրականացվող գործարքների սահմանաչափ և գործարքների քանակ

Մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ

250,000 ՀՀ դրամ

500 ԱՄՆ դոլար

400 Եվրո

6,000 Ռուբլի

Մեկ հաճախորդի` տվյալ վճարային համակարգով գործարքների քանակի  առավելագույն օրական սահմանաչափ

5

Մեկ հաճախորդի ` տվյալ վճարային համակարգով գործարքների ծավալի օրական առավելագույն սահմանաչափ

1.000.000 ՀՀ դրամ

2000 ԱՄՆ դոլար

1.600 Եվրո

26.000 Ռուբլի