Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Բանկային փոխանցումներ

1. Բանկային փոխանցումներ[1]

1.1.

Ներբանկային փոխանցումներ բոլոր արժույթներով

0

 

Միջբանկային փոխանցումներ

1.2. 

ՀՀ տարածքում (հաճախորդի հաշվից և առանց հաշվի բացման)

ՀՀ դրամ

Բանկի գործունեության վայրից

200 ՀՀ դրամ

EvocaTouch հավելվածի միջոցով

0

ԱՄՆ դոլար

0.1% նվազագույնը 3000 առավելագույնը 10,000
ՀՀ դրամ

ԵՎՐՈ                              

0.1% նվազագույնը 3000 առավելագույնը 10,000
ՀՀ դրամ

Գույքահարկի գծով վճարումներ «Գույքահարկի բազայի միջոց»-ով (Բանկային հաշվից և առանց բանկային հաշվի առկայության)

300 ՀՀ դրամ

1.3.

ՀՀ տարածքից դուրս

ԱՄՆ դոլար (OUR)[2]  

ՌԴ և Բելառուսի Հանրապետությունից բացի այլ ուղղություններ

0.1% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 100,000 ՀՀ դրամ

ՌԴ և Բելառուսի Հանրապետություն

0.1% min 50,000 ՀՀ դրամ  max 100,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար (Guaranted OUR)[3]

0.1% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 100,000 ՀՀ դրամ + ի հավելումն լրացուցիչ 10,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար (BEN)[4]

3,000 ՀՀ դրամ

1.4.

ԵՎՐՈ (OUR)

ՌԴ և Բելառուսի Հանրապետությունից բացի այլ ուղղություններ

0.1% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 100,000 ՀՀ դրամ

ՌԴ և Բելառուսի Հանրապետություն

0.1% min 50,000 ՀՀ դրամ  max 100,000 ՀՀ դրամ

1.5.

ՌԴ ռուբլի (OUR)

0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ  max 100,000 ՀՀ դրամ

1.6.

Այլ արտարժույթ (OUR)

0.1% min  10,000 ՀՀ դրամ  max 100,000 ՀՀ դրամ

1.7.

Վճարային վավերապայմանների փոփոխման հարցումներ

ՀՀ դրամով`

1,000 ՀՀ դրամ

Արտարժույթով`

30,000 ՀՀ դրամ

1.8.

Վճարման հանձնարարականի չեղյալ համարելու վերաբերյալ հարցումներ

30,000 ՀՀ դրամ

1.9.

Կատարված փոխանցումներով գումարների որոնման հարցումներ

30,000 ՀՀ դրամ

1.10.

Հանձնարարագրերի S.W.I.F.T. կրկնօրինակների տրամադրում 

1,000 ՀՀ դրամ

[1] Մինչև ժ. 15:30 ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են նույն բանկային օրը, իսկ ժ. 15:30 ից հետո ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են հաջորդ բանկային օրը:
ՀՀ դրամով փոխանցումների կատարման տևողությունը ՀՀ տարածքում կազմում է 1 բանկային օր:  
[2] Ծախսերը փոխանցող հաճախորդի հաշվին:
[3] Գումարը ստացողին հասնում է ամբողջական
[4] Ծախսերը շահառուի հաշվին: